آدرس:
آدرس دبیرخانه: همدان، خیابان میرزاده عشقی،کوچه قاضیان، موسسه شهید محراب آیت‌الله مدنی(ره)
تلفن:
تلفن تماس : 38321520-081
نمابر:
taallohi.ir@gmail.com : ایمیل
سایر اطلاعات:

توجه:

با توجه به اینکه کمیته های علمی - داوری و ... به صورت اتوماسیون انجام می گیرد، از مراجعه حضوری به غیر از مواقع ضروری بپرهیزید. سعی بر آن است جهت تسهیل امور پژوهشگران کلیه ی امور از طریق تماس تلفنی و ایمیل انجام پذیرد.

Go to top