مراسم مردمی کنگره آیت الله تألهی

-اطلاعات کنگره

  • نتایج نهایی داوری مقالات اعلام شد

  • اعلام نتایج داوری مقالات:   16 آذر 1398

  • برگزاری کنگره: 27 آذر 1398 در عباسیه جولان ساعت 19

-فراخوان مقالات

Go to top